Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web thích hợp theo qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu ngắn gon các hình thức thông tin được Seo Tổng Lực của chúng tôi nhận được thông qua website này, cách thức chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Trong nội dung trang này nói tới các quyền lợi bạn thừa hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu và dịch vụ các bạn để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân khách hàng cung cấp cho, họ và tên, địa chỉ số điện thoại (di động), quốc gia, mã bưu điện, địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Bảo đảm rằng các dữ kiệu cá nhân của các bạn chỉ được lấy trong trường hợp các bạn tình nguyện đưa dữ liệu thích hợp cho dịch vụ seo hoặc khóa học seo bạn cần. Điều này có nghĩa với việc bạn đã biết rõ doanh nghiệp của chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu với mục đích là gì rồi cũng như chúng tôi đã hỏi ý kiến các bạn bằng lòng với quyền sử dụng này không. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân lên trên trang web chúng tôi thì tức các bạn đã tự nguyện chia sẻ những thông tin với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Cùng với đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để trả lời cho câu hỏi của các bạn, khi bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo từ chúng tôi các bạn nên liên lạc với chúng tôi theo dữ liệu chúng tôi chúng tôi được cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc có Nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân được bạn đưa sau khi đăng ký vào các khóa học seo hoặc dịch vụ seo online hay offline nhằm mục đích cải tiến và điều hành trang web, tăng cường quyền lợi cho người truy cập và cung cấp các khóa học seo và dịch vụ seo của chúng tôi.

Seo tổng lực cũng có thể sẽ do bên thứ 3 tổ chức đại diện chúng tôi sẽ khai thác điều hành dữ liệu và họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Công ty của chúng tôi có thể dùng thông tin đã được thu thập nhằm thông tin đến các bạn những dịch vụ và khóa học seo được công ty khác hoặc đơn vị chúng tôi thực hiện, hoặc để xin ý kiến của bạn cho những vấn đề về dịch vụ và khóa học seo hay các vấn đề khác nữa.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có khi chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu khi mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, mà có cả dữ liệu cá nhân của các bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý để bảo mật những dữ liệu của các bạn, cũng sẽ yêu cầu thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoại trừ người quản lý website seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền vậy các bạn là người độc nhất được vào sử dụng những dữ liệu cá nhân của mình. Tham gia dùng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Khuyên các bạn không để lộ mật khẩu của bạn với bất cứ ai khác và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó bảo đảm 100% cho thông tin khi được đưa lên internet được dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của các bạn trên hệ thống chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hay cam đoan về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi sẽ có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu các bạn tự nguyện. Thí dụ, Và chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến các khóa học seo hoặc các dịch vụ của bên đối tác không.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các bạn nếu như các trường hợp pháp luật yêu cầu, hoặc đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ là sự việc sẽ cần thiết. Để tuân thủ các đề nghị của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; giám sát an ninh, tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn bảo vệ hoặc kiềm hãm về an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác sử dụng dữ liệu cá nhân của các bạn khi các bạn đã đồng ý.

Các bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa thông tin của các bạn bất cứ khi nào bạn muốn đảm bảo bảo mật những dữ liệu của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Khi các bạn đang tham gia đăng ký các dịch vụ về seo hay kháo đào tạo seo, truy cập với tên của bạn sau đó sẽ có thể dùng các dịch vụ hay sản phẩm của trang web seotongluc.com.